skandinavshop.hu

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a skandinavshop.hu címen elérhető online piactérként (azaz Marketplace-ként) működő webáruház használatának részletes általános feltételeit tartalmazza. Kérjük, hogy alaposan olvassa el a jelen ÁSZF-et. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe a skandinavshop.hu weboldalt, illetve a Webáruházat, amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A skandinavshop.hu webáruház üzemeltetője:

Natura Trade & Marketing Kft.

Székhely: 1173 Budapest Pesti út 17.

Levelezési cím: 1173 Budapest Pesti út 17.

Cégjegyzékszám:01-09-406590

Adószám: 32100044-2-42

Bankszámlaszám: Erste Bank ZRT. 11600006-00000000-99688211

E-mail cím: info@naturamarketing.hu

Telefonszám: +36(70) 418 2045

A továbbiakban: Üzemeltető

A tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X./241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Eladók listája:

 1. Cégnév: Cukidani kft.

Székhely: 1224 Budapest Deák Ferenc utca 32/a

Levelezési cím: 1224 Budapest Deák Ferenc utca 32/a

Cégjegyzék szám: 01 09 381618

Adószám: 29163670-1-43

Képviseli: Gál Gyula

E-mail cím:

Telefonszám:

Bevezetés, tájékoztatás a Skandináv Shop online piactér (Marketplace) működésével kapcsolatosan

 1. Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Skandináv Shop Webáruház rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, Vásárlóit, amelyet a skandinavshop.hu erre a célra szolgáló felülete, a Skandináv Shop Webáruház által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak/Vásárlónak a vásárlói fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik a weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni, elolvasni a weboldalon.
 2. Üzemeltető a Skandináv Shop Webáruház Marketplace oldalát közvetítő szolgáltatóként üzemelteti, amelyen a Skandináv Shop Webáruház-on kívül a skandinavshop.hu-n forgalmazóként jelenlevő vállalkozások, mint Eladók termékeit jeleníti meg. A termékek vonatkozásában a szerződés a Skandináv Shop Webáruház Marketplace-partner, mint Eladó és a Vásárló között jön létre azzal, hogy meghatározott – a Webáruházban feltüntetett – esetekben a termékleírásban megjelöltek szerint az Üzemeltető közvetlenül Eladónak is minősül. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogok az egyes Eladóknál közvetlenül érvényesíthetők. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a skandinavshop.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Üzemeltető nem vállal felelősséget különösen az Eladók által közzétett és árusított termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályoknak való megfelelőségéért. Üzemeltető nem vállal felelősséget a termékek ellenőrzéséért. A Webáruház Üzemeltetője nem közvetít, és nem avatkozik bele a Vásárló és az Eladó közötti fogyasztói vitába, jogvitákba.
 3. Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználókat, Vásárlókat, hogy az Eladók az Európai Uniós jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával járnak el a termékek forgalmazása során.
 4. Fogalom-meghatározások

Webáruház vagy Skandináv Shop Webáruház: a skandinavshop.hu oldalon elérhető felület, amely egy tematikus online piactérként (Marketplace-ként) működik.

Az online piactér (Marketplace): olyan online kereskedelmi szolgáltatás, mellyel az Üzemeltető az online felületet biztosítja ahhoz, hogy az Eladók és a Vásárlók között szerződések jöhessenek létre, továbbá kiegészítő szolgáltatásként támogatást (supportot) nyújt az online felületen keresztül létrejött (adásvételi) szerződésekkel kapcsolatban.

Felhasználó: valamennyi, a skandinavshop.hu címen elérhető webáruházat böngésző, használó személy.

Eladó: az Üzemeltetővel kötött szerződése, megállapodása alapján (partnerként) jogosult termékeket értékesíteni a Webáruházon keresztül, azaz a Webáruházban forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás, amely a skandinavshop.hu-n termékeket eladásra kínál. A szerződés közvetlenül az Eladó(k) és a Vásárló(k) között jön létre. Minden terméknél feltüntetésre kerül az Eladó személye. Egyes, külön ilyenként megjelölt termékek esetében az Üzemeltető minősül egyben Eladónak is.

Bizonyos termékek csak az Üzemeltető partnereiként Eladók webáruházán keresztül közvetlenül érhetőek el. Ilyen esetben Üzemeltető vagy látható jelzéssel látja el a terméket az Eladó személye vonatkozásában, majd a „Vásárlás forgalmazótól” gombra kattintva a vásárló átirányításra kerül az adott partner Eladó (jellemzően a termék hivatalos forgalmazója) weboldalára, vagy egyes esetekben az Üzemeltető a szállítási információknál jelöli, hogy megrendelést az adott partner cég (Eladó) fogja teljesíteni.

Vásárló: Az a személy, avagy képviselője útján a jogi személy, aki/amely a Webáruházban leadott megrendelése alapján az Eladóval szerződést kötött. A megrendeléshez regisztráció nem szükséges, azonban az Eladók, illetve megbízásukból az Üzemeltető regisztráció esetén a Vásárló részére a minden vásárló számára hozzáférhetőnél nagyobb mértékű kedvezményeket biztosíthat.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Felek: Üzemeltető és Eladók egymás közötti viszonylatban szerződő Feleknek minősülnek, valamint Eladók és Vásárlók egymás között szintén szerződő Felek.

Belépés/regisztráció és vásárlói fiók: A skandinavshop.hu oldalon regisztráció nélkül is lehetőség van vásárolni. Regisztráció esetén azonban nagyobb kedvezményekben részesülhet a Vásárló. A regisztrációhoz, illetve a vásárláshoz szükséges a Felhasználó neve, e-mail címe és jelszó megadása. A regisztrációval létrehozott vásárlói fiók menüpontokba szedve tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, esetlegesen igénybe vehető kedvezményeket és releváns dokumentumokat. A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a rendelés leadásakor Vásárló által elfogadott ÁSZF időpont alapján kérésre visszakereshető. A Felhasználó, a Vásárló a regisztráció során és a megrendelés leadásakor köteles valós és pontos adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség, pontosság követelményének.

Amennyiben a Webáruház Üzemeltetőjének tudomására jut, hogy a Felhasználó/Vásárló által megadott adatok bármelyike nem valós, vagy a Vásárló/Felhasználó visszaélésszerűen használja a skandinavshop.hu platformot, illetve annak a szolgáltatásait, úgy jogosult az érintett vásárlói fiókhoz való hozzáférését korlátozni, illetve a Felhasználót/Vásárlót a skandinavshop.hu használatából kizárni. A platform visszaélésszerű használatának minősül különösen (de nem kizárólagosan), amennyiben a Vásárló a rendelés szerinti terméket/ termékeket több alkalommal önhibájából, szándékosan nem veszi át a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően.

Kedvenceim: a skandinavshop.hu-n elérhető a Kedvenceim menüpont, amelyben a Felhasználó/Vásárló rögzítheti azokat a termékeket, amelyekre vonatkozóan a későbbeikben kíván megrendelést leadni, vagy amelyek iránt érdeklődik és tájékozódhat a készlet állapotáról. A Kedvenceim menüpontban rögzített lista nem nyilvános, csak a Felhasználó/ Vásárló számára elérhető, látható, módosítható és szerkeszthető.

Bevásárló kosár: A Vásárló/Felhasználó vásárlói fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket, amelyeket megvásárolni kíván. Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket és szolgáltatásokat Vásárló/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti az Eladótól kapott értesítések tartalma szerint.

Termék(ek): minden olyan, a Weboldalon feltüntetett, a Skandináv Shop Webáruház vagy a Skandináv Shop Webáruház Marketplace partnere (Eladó) által eladásra kínált termék, amely vonatkozásában a Vásárló/Felhasználó a Weboldalon keresztül a megrendelését leadhatja.

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek értékesítése/ megvásárlása (azaz adásvétele) tárgyában a szerződés a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül (azaz távollévő felek között) jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Tartalom: minden olyan adat és/vagy információ (különösen kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; továbbá minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; valamint az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: szállító/futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a Skandináv Shop Webáruház által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a skandinavshop.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a skandinavshop.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladók által – meghatározott időszakban szervezett – promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt.

Megrendelés: a Vásárló a Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában megrendelés leadásával vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban rögzít. Az 1. (első) rendszerüzenet egy olyan rendszerüzenet a rendelés beérkezéséről, mely nem jelent ajánlati kötöttséget. A 2. (második) visszaigazoló üzenetben foglaltak jelentik a megrendelés visszaigazolását vagy annak elutasítását pl. készlethiány miatt, vagy egyéb okból. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a megrendelését módosítani, illetve törölni a vásárlói fiókján keresztül (azaz a megrendeléstől elállni).

Kosárérték: egy Megrendelésben az Eladó(k)tól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, csökkentve a Vásárló által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz a Vásárló által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg (vételár).

Reklámkampányok: az Eladók, illetve az Eladókkal egyetértésben Üzemeltető időszakos kedvezményeket biztosíthat a vásárlók részére (a regisztrált vásárlók általában nagyobb kedvezményt kaphatnak), melyet például az adott termék vételárának százalékosan meghatározott részében vagy más módon állapíthat meg azzal, hogy a kedvezményeket az adott kiírásban szereplő feltételekkel biztosítja a készlet erejéig.

 

Egyedi kedvezmények: a Skandináv Shop Webáruház regisztrált vásárlója a Webáruházban az általános, azaz minden Vásárló részére meghirdetett reklámkampányokban biztosítható kedvezményeken felül további speciális, általában nagyobb mértékű kedvezményekben részesülhet (így például gyártónként, terméktípusonként, vagy termékenként meghatározott százalékos kedvezmények, illetve kuponkedvezmények) az Eladóval/Eladókkal egyeztetve az Üzemeltető egyedi ajánlatában foglaltak szerint.

Értékelés: a (visszaigazolt) Vásárló által valamely Termékről írt, a terméklapon megjelenített vélemény, továbbá a Webáruházról írt vélemény.

Minősítés: Termékről a terméklapon elégedettséget kifejező, csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma, illetve a Webáruházzal kapcsolatos elégedettséget kifejező, csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma.

 1. Megrendelés
 2. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználó a Weboldalon vásárlói fiókot hozhat létre a neve, az e-mail címe és jelszó megadásával (regisztráció). Lehetőség van regisztráció nélkül is megrendelés leadására, a rendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatok megadásával.

A Megrendelés leadása a kiválasztott termék/termékek bevásárló kosárban történő elhelyezésével, a szükséges adatok megadásával, a fizetési és a szállítási mód kiválasztásával, az ÁSZF elfogadásával és a Megrendelés elküldése gombra kattintással kerül elküldésre a Webáruház részére. 

A Megrendelés elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Webáruház, az Üzemeltető, az Eladó, valamint a szállító (a futárszolgálat) a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot a Vásárlóval megadott elérhetőségek (e-mail vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy utánvéttel a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti.

A Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a vásárlói fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett törlést jelölő gomb segítségével.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó által történő visszaigazolását (első rendszerüzenet).

Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre – és akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá, – amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást. Üzemeltető a második rendszerüzenetben visszaigazolja a megrendelést vagy elutasítja azt, és tájékoztatást nyújt arról, hogy a Vásárló által megrendelt Termékeket Üzemeltető vagy Eladó partnere átadta szerződéses partnerének a teljesítés céljából. Ezt követően a futárszolgálat a kiszállításról tájékoztatni fogja a Vásárlót ezen üzenet kiküldésétől számított 24-72 órán belül. (második, visszaigazolásról szóló üzenet).

Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az adott fél számára hozzáférhetővé válik.

 1. Fizetési mód kizárólag az utánvétes fizetés, tekintettel arra, hogy a termékek vételára a termék Eladója részére kerül kiegyenlítésre.

 Eladó fenntartja a jogot, hogy a leadott Megrendelést elutasítsa. Tekintettel arra, hogy Eladó elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, így Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen, amennyiben a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget, valamint, ha a megrendelés kedvezményt biztosító marketing kampány során történik. Erről Eladó a Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

A vételár visszafizetését az egyes Eladók intézik az egyes Vásárlók részére.

 1. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.
 2. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót.

Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

 1. A skandinavshop.hu weboldalt a magyar székhelyű Bella Gábor egyéni vállalkozó üzemelteti. Egyes, az oldalról történő vásárlás (Megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a Vásárló (mint címzett) kötelezettsége és felelőssége, az e jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárlót terheli a felelősség.

Az EKAER számnak a skandinavshop.hu Skandináv Shop Webáruház Üzemeltetője részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a skandinavshop.hu jelen ÁSZF szerinti telefonos kapcsolatával.

 1. Eladó ajánlati kötöttség hiányában – a Vásárló egyidejű értesítése mellett – jogkövetkezmények nélkül törölheti a Vásárló Megrendelését.
 2. A Megrendelést követően a második, visszaigazolásról szóló üzenetnek a Vásárlóhoz történő megérkezésével létrejött (adásvételi) szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.
 • Vételár, fizetési mód, számlázás
 1. A Weboldalon szereplő Termékek árai Forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. A termékek weboldalon feltüntetett ára a jogszabályban meghatározott környezetvédelmi termékdíj-köteles tartalmazza a környezetvédelmi termékdíjat.

Üzemeltető felhívja a Vásárló/ Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Webáruház felületén irreális vagy nyilvánvalóan hibás vételár szerepel az egyes termékek vonatkozásában, az ezen árral a Felek között nem jön létre a szerződés A Felhasználó/Vásárló jogosult a hibát az Üzemeltető fenti elérhetőségein bejelenteni.

 1. Eladó (aki lehet külföldi gazdálkodó szervezet is) a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termék(ek)ről (azaz az egyes Eladók az általuk értékesített termékek vonatkozásában állatínak ki számlát a Vásárlók részére).  A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék(ek) vételára, a fizetési mód (azaz az utánvét), illetve a fizetési határidő. Az egyes Eladók az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátják a Vásárló rendelkezésére (küldik meg a Vásárló részére).
 2. Kérjük, hogy amennyiben a Vásárlónak ÁFÁ-s számla igénye van, előzetesen jelezze ezt az igényt, az elküldendő rendelés „Jegyzetek” rovatában történő rögzítésével.
 3. Vásárló/Felhasználó felel a vásárlói fiókjába történő belépésért, a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. A megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, a Felhasználó/Vásárló érdekkörében felmerült tevékenységért a vásárlói fiók tulajdonosa felel, a Webáruház e-tekintetben minden felelősségét kizárja.
 4. Szállítás

 Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését. Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

A házhozszállítás díja: 2990 Ft

Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról. A Termékek szállításának várható időpontja tájékoztató jellegű, egyéb, az Eladó(ko)n kívül álló körülmények miatt módosulhat.

 1. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló (vagy Vásárló képviselője) által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, bontott, vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – a futárral visszaküldeni.
 2. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.
 3. Elállás
 4. A Vásárlónak – amennyiben fogyasztónak minősül – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta. Az Eladó személye minden termék esetében feltüntetésre kerül a Webáruházban.

 1. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogát a Kormányrendeletben található elállási nyilatkozatminta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó (vagy a Skandináv Shop Webáruház) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának.

 

 1. Az elállási jog
 • egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől
 • több terméknek egyidejűleg, egy rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől
 • több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

számított 14 naptári napon belül gyakorolható. A Vásárlónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

Az elállási jogát a Vásárló a szerződés megkötésének a napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

 

 1. A Termék(ek) visszaküldése: amennyiben a Vásárló jelezte az Eladó részére az elállási szándékát, úgy a terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia az adott Eladó által megadott címre, az adott Eladó jelen ÁSZF-ben feltüntetett címére/vagy át kell adnia a futárnak), kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A Termék(ek) visszaküldésének költségét Vásárló viseli, ha az Eladó nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

 1. A Vásárló köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát.

 

 1. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt a Vásárló fizette). Amennyiben a Vásárló az Eladó által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módon választott, az Eladó nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak fizetendő összeget (termék vételára és szállítási költség), amíg a terméket a Vásárló vissza nem küldte az adott Terméke(ke)t.

 

 1. Az elállási jog nem gyakorolható olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

 1. A Webáruház Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a visszaélést illetően. A Webáruház ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

 

 

 1. Szavatosság

 

 1. Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, annak a jelen Webáruházon keresztül értékesített termékek jellegére történő megfelelő alkalmazásával. Vásárló – választása szerint-a következő szavatossági igényekkel élhet. Tekintettel arra, hogy a Webáruházon keresztül értékesített termékek jellegéből eredően az árleszállítás tilos és a kijavítás értelmezhetetlen, így Vásárló kérhet kicserélést, vagy elállás útján kérheti a vételár visszatérítését. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Eladóval vagy a Webáruházzal.

 

 1. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Szavatossági igényét Vásárló a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  Szavatossági igényét kizárólag a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját szavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül szavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Szavatossági igény érvényesítése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Eladóval, ennek hiányában a Webáruház Üzemeltetőjével, mely utóbbi esetben az Üzemeltető az Ön üzenetét továbbítja az Eladónak.

 

 • Tájékoztatás, felelősség

 

 1. A kiválasztott termék adatlapján Üzemeltető feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat azzal, hogy a Vásárló a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt tájékoztatóból tájékozódhat.

A megrendelt Termék(ek) vonatkozásában annak eladóját, mint Eladót terheli minden – így különösen, de nem kizárólagosan – a szavatossági jogokból eredő felelősség, tovább minden, a megrendelt Termék(ek) minőségéért, a Termék(ek) jogi megfelelőségéért, a használatából eredő következményekért való felelősség; e körben a jelen marketplace-ként működő webáruház Üzemeltetője minden felelősségét kizárja. A termékekről közzétett reklámok tartalmáért, azok jogszabályi megfelelőségéért az Eladó, mint a reklám közzétevője felelős.

 

 1. A Webáruház Üzemeltetője nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik felet érintő semmi olyan következményért, kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből ered. A Webáruház Üzemeltetője vagy az Eladó nem felelős semmi olyan kárért, amely a Termék(ek) használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma, igény rendezése a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

 

 1. A Webáruház Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a Felhasználónak/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését korlátozza, ha az adott Felhasználónak/Vásárlónak a jelen weboldalon végzett tevékenységével veszélyezteti a Webáruház, illetve a jelen weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Skandináv Shop Webáruháznak kárt okozhat. Ezen esetben az Felhasználó/Vásárló a Skandináv Shop Webáruházhoz fordulhat, a korlátozás(ok) indokairól történő tájékoztatásért.
 2. A Webáruház tartalma (Tartalom) célja a tájékoztatás, mely önmagában nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, a leírások kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Webáruházban szereplő képek illusztrációk. A Felhasználó/Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Felhasználó/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom önmagában nem képezi a Webáruház üzemeltetője, illetve az Eladók szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét.
 3. Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló tájékoztatása nélkül is, a Vásárló tájékoztatása vagy beleegyezése ehhez nem szükséges.

 

 • Szellemi tulajdon, a szerzői jogok védelme

 

 1. A skandinavshop.hu Webáruház tartalma (Tartalom) magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan a feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, szövegeket, illetve bármely egyéb tartalmat, melyek a Skandináv Shop Webáruház Üzemeltetőjének vagy az egyes Eladók (esetlegesen a gyártók) tulajdonát képezik, aki ezzel kapcsolatban minden jogukat fenntartják.
 2. A Felhasználó/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, minden egyéb felhasználás a Skandináv Shop Webáruház Üzemeltetőjének előzetes, írásbeli hozzájárulásához kötött.

 

 1. Titoktartás

 

 1. Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
 2. Vásárló a Megrendelés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános vagy nyilatkozatot illetéktelennek minősülő harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl a Webáruházat is tartalmazó weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti – a szerződés teljesítéséhez szükséges – felhasználási jogot.

 

 1. Kereskedelmi értesítések

 

 1. Felhasználó/Vásárló bármikor leiratkozhat a Skandináv Shop Webáruház kereskedelmi értesítéseiről (hírleveleiről) az alábbi módokon:
 • a kereskedelmi értesítésben (e-mailben) a leiratkozási linkre kattintva vagy
  • kapcsolatba lépve az Eladóval Eladó elérhetőségein (telefon, posta).
 1. Vásárló/Felhasználó Terméket helyezhet el a vásárlói fiók alábbi részeibe: “Bevásárló kosár”, az Eladó kereskedelmi értesítésben (e-mailben) tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót az alábbiakról:
 • a „Bevásárló kosár” felületre helyezett Termékek árváltozásairól;
  • a Bevásárló kosárba helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról;
  • a Termékek Bevásárló kosárbaban létéről.

 

 1. A „Kedvenceim” menüpontban, az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót a kereskedelmi értesítésben az alábbiakról:
 • A „Kedvencek” részbe helyezett Termékek árváltozásairól
 • A „Kedvencekbe” helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról
  Termékek vásárlása esetén a Skandináv Shop Webáruház kereskedelmi értesítést küldhet a Vásárlónak/Felhasználónak a megvásárolt Termékekhez kapcsolódó, azokat jól kiegészítő hasznos ajánlatokról.

 

 1. A Webáruház weboldalán megjelenő értékelések

 

 1. A Megrendelést követően az Eladó a Vásárlótól az általa megvásárolt Termék(ek) értékelését kérheti, a részére a vásárlói fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Az értékeléssel a Vásárló elősegítheti az adott termékkel/termékekkel kapcsolatos tájékoztatását, más Felhasználók tájékozódását, valamint a szolgáltatások fejlesztését, esetlegesen részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása teljes mértékben önkéntes, az Eladó, illetve az Üzemeltető nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori megjelenítésért.
 2. Az értékelések, feltöltése saját fiókon keresztül történik. Az értékelés feltöltésével a Felhasználó/Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az értékelés tartalmát akár módosítva, moderálva vagy lefordítva Bella Gábor EV, mint a Weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós célra.

 

 1. Az értékelés feltöltésével a Vásárló elfogadja az alábbi moderációs alapelveket:
 • Vásárló kizárólag a Termék(ek) leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg,
 • az értékelés magyar nyelven történhet,
 • tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása,
 • Vásárló felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait,
 • tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni,
 • az értékelés az Eladóval történő kommunikációra nem használható.

 

 1. Az értékeléséhez a Vásárló egy, az adott Termékkel kapcsolatos minősítést is hozzárendelhet. Az értékelések a hozzájuk tartozó minősítésekkel együtt befolyásolhatják a Termék általános megítélését. A minősítés szubjektív értékelés, amely során a Vásárló számokban (egytől ötig jelölhető csillagokkal) fejezheti ki a Termékkel kapcsolatos véleményét. A minősítés zárójelben található a Termék megnevezése alatt.
 2. Azon Vásárló, aki képeket, illetve videókat is feltölt az értékelésével együtt, az alábbiakat köteles betartani:
 • a feltöltött fájlok csak azon Termékkel kapcsolatos képet vagy videót tartalmazhatnak, amelyekről az értékelést írta,
 • a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos és/vagy vulgáris elemeket, felnőtt tartalmakat, vagy olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció vagy politikai preferencia okán,
 • a feltöltött videó nem sértheti mások személyiségi jogait és szerzői jogait,
 • nem tartalmazhatnak olyan elérhetőséget, megjelölést, amely kapcsolatba hozható az Eladó tevékenységével megegyező vagy ahhoz hasonló weboldalakkal, vállalkozásokkal. A fenti szabályrendszer megsértése esetén az Eladó jogosult az érintett értékelést író Vásárló képeit és videóját, illetve az ezeket tartalmazó hozzászólását részben vagy egészben törölni.
 1. Az értékelésekkel kapcsolatos bármely panasz, kifogás a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek bármelyikén jelezhető az Eladó felé. Eladó fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt értékelést törölje, valamint felfüggessze az érintett Felhasználó jogát az Értékelések feltöltésére vonatkozóan.

A fenti szabályok az értékelésekre írthozzászólásokra is megfelelően alkalmazandók.

 

 • Adatkezelési tájékoztató – személyes adatok kezelése

 

 1. A Webáruháznak, illetve a Webáruházat tartalmazó weboldalnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatója jelen Általános Felhasználási Feltételek mellékletét és részét képezi, az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: ide az adatkezelési linkje kell

 

 

 1. A Weboldal sütiket (cookie) használ, a Skandináv Shop Webáruház adatkezelési tájékoztatója tartalmazza a sütikre vonatkozó tájékoztatást is.

 

 • Vis maior esetek

 

 1. Felek vis maiornak tekintenek minden olyan esetet, körülményt, amely objektíve előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Skandináv Shop Webáruházat érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Skandináv Shop Webáruház számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt vis maior idézte elő.

 

 1. Amennyiben a vis maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel, azonban a felek kötelesek teljeskörűen elszámolni egymással.

 

 • Panaszkezelés, jogérvényesítés

 

 1. Jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jog irányadó. A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó illetve a Vásárló tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ből származó jogai és kötelezettségei összességét harmadik személyek részére átruházhatja. A Felhasználó/ Vásárló, illetve az Eladó, mint az Üzemeltető tartós szerződéses partnere jelen ÁSZF elfogadásával előzetesen hozzájárulnak az ilyen szerződés-átruházáshoz.
 2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Eladó (ide értve azokban az esetekben az Üzemeltetőt is, ha az Üzemeltető egyben a termék értékesítője is, azaz Eladónak is minősül) és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint vagy az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását.

 

 1. A Skandináv Shop Webáruház székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; elérhetőségei: Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31. A Webáruház a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odralatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/

 

 1. A Webáruház Üzemeltetője, illetve az általuk meghatározott körben az egyes Eladók fenntartják a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítsa, a weboldal működési módjának esetleges megváltoztatására, a jogszabályváltozásokra vagy egyéb változtatásokra tekintettel.

Budapest, 2022. augusztus 1.